γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

ntelogo.com

γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

Μνημειακός πλάτανος στο σπίτι-μουσείο του Αλή Πασά