γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

ntelogo.com

γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

Λιμάνι, ανατολικά νεώρια, μικρός Κούλες