γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

ntelogo.com

γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

Πλατεία 18 Αγγλων και η αρχή της οδού 25ης Αυγούστου
(Βεζίρ Τσαρσί ή οδός «Πλάνης»)