γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

ntelogo.com

γιατί... σαν το ντελόγο δεν έχει

Η οδός 25ης Αυγούστου
μετά την πυρπόλησή της
το 1898